Kontakt & Bokning

Ordförande

Pia Pettersson Sjölund, Tel: 070-762 43 21

e-post

 

Sekreterare

Viveka Ahlstedt, Tel: 070-440 24 13
 

Kassör

Fredrik Lundin, Tel: 0709-56 86 60

Pg: 35 32 30-6
 

Ledamöter/suppleanter

Inger Evensen, vice ordförande e-post
Hedersmedlem 2019 

Svenska Järnvägars Musikkår Svenska Järnvägars Musikkår

Vill du boka en spelning, kontakta vår ordförande

Pia Pettersson Sjölund, Tel: 070-762 43 21

e-post

Webbansvariga:

Håkan Wallgren       wall9198@gmail.com   (samordnare)

Kristina Evensen     evensenkristina@hotmail.com
Inger Evensen         inger.evensen@telia.com

 Kontakta musikkåren