Kontakt & Bokning

Ordförande

Pia Pettersson Sjölund, Tel: 070-762 43 21

e-post

 

Sekreterare

Mats Verdonk, Tel: 073-938 42 38

 

Kassör

Fredrik Lundin Tel: 0709-56 86 60

Pg: 35 32 30-6
 

Ledamöter/suppleanter

Inger Evensen, vice ordförande e-post

Barbro Sandqvist, ledamot

Viveca Ahlstedt, suppleant

Åsa Gustafson, suppleant

 

 

Svenska Järnvägars Musikkår Svenska Järnvägars Musikkår

Vill du boka en spelning, kontakta vår ordförande

Pia Pettersson Sjölund, Tel: 070-762 43 21

e-post

Webbansvariga:

Håkan Wallgren       wall9198@gmail.com   (samordnare)

Kristina Evensen     evensenkristina@hotmail.com
Inger Evensen         inger.evensen@telia.com

 Kontakta musikkåren