1924 var ett historiskt år då ett tiotal musicerande järnvägare i stockholmstrakten bildade Järnvägsmännens Musikkår som idag går under namnet SVENSKA JÄRNVÄGARS MUSIKKÅR, tidigare SJ MUSIKKÅR STOCKHOLM. En insamling påbörjades hos Järnvägsmannaförbundets avdelningar i Stockholm, vilket resulterade i sex mässingsinstrument och två klarinetter och därmed hade förutsättningarna för att starta musikkåren skapats. Svenska Järnvägars Musikkår, Stockholm, är en ideell förening med fritidsmusiker utan vinstsyfte. Musikkåren har idag ca 35 aktiva medlemmar varav fördelningen mellan kvinnor och män är ungefär lika. Den första kvinnliga medlemmen invaldes 1974. Vi ser oss som en viktig del av det moderna svenska blåsorkesterlivet samtidigt som vi håller kontakten med de gamla blåsmusiktraditionerna. Som kuriosa kan nämnas att 1936 påbörjades långa diskussioner om kåren skulle ha egna mössor, det vill säga det första steget mot uniformer, något som i sin helhet först kunde genomföras 1954.

 

Intresset för musikkårer är stort i Norden och det finns många järnvägs- orkestrar. Sedan 1968 har nordens järnvägsorkestrar träffats vid Nordiska Järnvägsmusikstämmor vart tredje år. Musikkåren har tillsammans med SJ/BV Driftvärn spelat in en CD.

Vid Svenska Flaggans Dag 1994 mottog musikkåren, ur Hans Majestät Konungens hand, en svensk fana som vi är mycket stolta över.

 

Musikkårens förste dirigent hette A. Käll. Sju dirigenter senare tillträdde esskornettisten Lars Werner Boman som dirigent. Lars W Boman var dirigent under åren 1954 - 1987, i 33 år. Han kom från Flottans Musikkår. Sedan 90-talet har orkestern arbetat med flera dirigenter, bl.a. Ann-Marie Sundberg och firat en fin 80-årsdag på Nybrokajen. I slutet av 2006 anlitades dirigent Jacob Mølgaard Laustsen. Sedan 2008 är Michael Lagerström dirigent för musikkåren. Han har examen i orkesterdirigering vid Musikhögskolan i Örebro och är verksam som flöjtpedagog och orkester-/ensembleledare i Stockholms kulturskola sedan 1977. Michael anlitas som flöjtist i solistiska och kammarmusikaliska sammanhang.
2018 var Hans Nordmark dirigent. Våren 2018 Christin Pearce och Kent Rune Eriksen
2019 kom Christina Pearce som vår dirigent.

 

Svenska Järnvägars Musikkår framträder bl.a. vid invigningar av stationer och banor och företagsevent. Musikkåren spelar även vid andra evenemang såsom Valborgsmässoafton på Stora Essingen sen slutet av 40-talet, Nationaldagen och Ångans dag i Mariefred. Vi samarbetar också ofta med ungdomsorkestrar och körer och har regelbundna vår-, höst, och julkonserter. Sedan 1924 har musikkåren deltagit i samtliga 1:a majdemonstrationer i Stockholm.

 
FILMINSPELNINGAR, statister
2010-05-03   Arbetsförmedlingen
2010-05-29   Vårdguiden, ungdomssatsning mot klamydia, marsch på Götgatan
2011-05-30   TV-inspelning programmet Maestro, Christian Look –
                     ”Från kändis till Maestro”, Thorildsplans gymnasium.  
2012-01-16   Guldbaggegalan, Petra Mede, Thorildsplans gymnasium
2012-01-23   Guldbaggegalan, Fanfar av 6 trumpetare på Cirkus
2012-08-27   Reklamfilm, Löfbergs lila, Thorildsplans gymnasium, filmen gick både i TV och på bio.
2013-03-16   Filminspelning av "Diktatorn" - Stockholms filmskola i Årsta.                                                     
2004-            Videoinspelning med Jens Lekman (sångare) vi spelar i öppna bilar genom södertunneln en                       kylig kväll.
2017             TV-inspelning "På Spåret" - Stockholm Central
2017             Filminspelning LO på Åkers Runö