Välkommen!

Slagverkare sökes
Orkestern söker just nu slagverkare som vill komma och spela med oss med start i höst. Vi vill att du har gedigen erfarenhet av slagverk och vill bidra till orkestern med ditt kunnande och entusiasm!

Musikkårens verksamhet
Musikkårens verksamhet är under våren 2021 begränsad på grund av den pågående pandemin. Vi följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndig-heten samt Sveriges Orkesterförbund utfärdar och ser fram emot att i höst åter möta vår publik när restriktionerna släpper. Så snart det är möjligt börjar vi repetera igen. Fram till dess träffas vi i små grupper och spelar tillsammans. Musikkårens kulturfond
För att stödja verksamheten under pandemin har musikkåren startat en kulturfond, där intäkterna går till de fasta kostnader som vi har.
Fondens plusgiro är 35 32 30-6 och bidrag tas emot med stor tacksamhet.Information
Kontakta oss gärna via sidan Kontakt för eventuella framtida speluppdrag eller för information om musikkåren.