Välkommen
Musikkårens verksamhet är just nu begränsad på grund av pågående pandemi. Vi följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten samt Sveriges Orkesterförbund utfärdar och ser fram emot att åter möta vår publik då restriktionerna släpps. Så snart det är möjligt börjar vi repetera igen. Under tiden repeterar vi i små grupper. 


Musikkårens kulturfond
För att stödja verksamheten under pandemin har musikkåren startat en kulturfond, där intäkterna går till de fasta kostnader som musikkåren har. Fondens plusgiro är 35 32 30-6 och bidrag tas emot med stor tacksamhet.


Information
Kontakta oss gärna via sidan Kontakt för eventuella framtida speluppdrag eller för information om musikkåren.