Välkommen!
Musikkårens verksamhet är just nu begränsad på grund av pågående pandemi.
Vi följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten samt Sveriges Orkesterförbund utfärdar och ser fram emot att åter möta vår publik då restrik-tionerna släpps. Så snart det är möjligt börjar vi repetera igen. Fram till dess träffas vi i små grupper och spelar tillsammans. Musikkårens kulturfond
För att stödja verksamheten under pandemin har musikkåren startat en kulturfond, där intäkterna går till de fasta kostnader som vi har.
Fondens plusgiro är 35 32 30-6 och bidrag tas emot med stor tacksamhet.Information
Kontakta oss gärna via sidan Kontakt för eventuella framtida speluppdrag eller för information om musikkåren.