Anlita oss
Svenska Järnvägars Musikkår kan engageras till olika evenemang när en festlig eller högtidlig musikalisk inramning efterfrågas. Beroende på önskemål framträder vi såväl utomhus som inomhus. Vi erbjuder en bred musikalisk repertoar som passar för just ert arrangemang.

Kontakta musikkårens ordförande Viveca Ahlstedt som berättar mer om vad vi kan erbjuda.Nya musiker
Musiker som vill spela blåsmusik i olika former är välkomna att kontakta musikkåren. Våra orkestermedlemmar är såväl unga som lite äldre. Vi spelar blåsmusik med repertoar som utmanar både dig som spelat länge i orkester och unga musiker som vill få ytterligare orkestervana. Varmt välkommen att höra av dig.

Styrelsen

Ordförande

Viveca Ahlstedt
 

Sekreterare

Åsa Gustafson
 

Kassör

Fredrik Lundin

Pg: 35 32 30-6
 

Ledamöter/suppleanter

Inger Evensen, v. ordförande
Karl-Gustav Kölbeck, ledam.
Natasha Moore suppl.
Daniel Enström suppl.
Oscar Sterne suppl.


Dirigent

Viktor Granström

Webbansvariga:

Kristina Evensen     E-post 
Inger Evensen         E-post

 

Kontakta musikkåren
Meddelandet kommer att skickas till styrelsen.

Hitta till oss