Musikkåren bildades 1924 under namnet Järnvägsmännens Musikkår. Genom dåvarande Järnvägsmannaförbundets och Lokmannaförbundets stockholmsavdelningar fick de ekonomiskt stöd, då kunde man köpa in sex mässingsinstrument och två klarinetter till den nya musikkåren. År 1954 fick musikkåren enhetliga uniformer och 1974 invaldes den första kvinnliga medlemmen. Musikkåren består idag av lika många kvinnliga som manliga musiker. Sedan 1924 har orkestern varje år spelat i 1:a majdemonstrationer i Stockholm.

På Svenska Flaggans dag 1994 fick ordföranden i musikkåren av Hans Majestät Konungen ta emot en svensk fana som vi är mycket stolta över.Nordiska järnvägsorkestrar
Vi har sedan 1960-talet haft samarbete med orkestrar vid de nordiska järnvägarna och träffats på Nordiska Järnvägsmusikstämmor vart fjärde år.


Filminspelningar
Under 2000-talet har musikkåren medverkat vid många film- och tv-inspelningar. Till exempel vid Guldbaggegalan år 2012, i tv-programmet ”På spåret” år 2017 samt i olika reklamfilmer.


Dirigenter
Genom åren har musikkåren haft flera dirigenter. Lars W. Boman dirigerade musikkåren
mellan åren 1954 och 1987. Under senare år har bland andra Nils-Åke Nilsson,  
Ann-Marie Sundberg, Hans Nordmark, Michael Lagerström och Christina Pearce dirigerat musikkåren.

Vår nuvarande dirigent är Viktor Granström.