Musikkåren
Svenska Järnvägars Musikkår är en ideell förening som spelar vid många olika evenemang. På Stora Essingen har vi deltagit på Valborgsmässoafton sedan 1940-talet. Sedan 1924 har vi deltagit som marscherande musikkår på 1 maj-demonstrationerna i Stockholm. Varje år spelar vi i Mariefred på Ångans Dag. Vi samarbetar med ungdomsorkestrar och körer och har regelbundna vår-, höst- och julkonserter.

Vi är cirka fyrtio musiker som för traditionen vidare inom svensk blåsmusik. Varje år genomför vi mellan tio och femton konserter och spelningar. Vi framträder och marscherar vid olika ceremonier.  

Musikkåren har under åren spelat vid många invigningar av  järnvägssträckor, stationer, företagsevent, tv-inspelningar, vid valborgsmässoeldar och i konsertsalar. Varje år genomför vi även en mycket uppskattad julkonsert med solister och körer.

År 2024 firar Svenska Järnvägars Musikkår 100-årsjubileum.

 

Repertoar
Repertoaren omfattar såväl populära melodier arrangerade för blåsmusik som klassisk musik. Vår repertoar omfattar också symfonisk musik för just blåsorkester samt traditionell marschmusik.

 

Du är varmt välkommen att komma med och spela tillsammans med oss.